Asbest eraf, zonnepanelen erop

Sinds mei 2013 is speciaal voor agrariërs de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ in het leven geroepen. Agrarische bedrijven krijgen hierbij een tegemoetkoming indien zij hun asbest saneren en vervolgens hun daken voorzien van zonnepanelen. Welke voorwaarden gelden voor deze regeling?

Agrarische gebouwen

De subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is alleen van toepassing op agrarische gebouwen. Maar u hoeft niet perse agrarier te zijn: ook mensen die ooit een agrarisch bedrijf hebben gehad of eigenaar zijn van een voormalig agrarisch bouwblok komen voor deze regeling in aanmerking.

Tot € 15.000

Per vierkante meter asbestdak krijgt u een subsidie van 4,50 euro, tot maximaal 15.000 euro subsidie voor het gehele dak. Uitsluitend daken van minimaal 250 vierkante meter komen in aanmerking voor deze subsidiregeling.

5 KW-piek zonnepanelen

Ook aan de zonnepanelen worden eisen gesteld: u dient minimaal 5 KW-piek zonnepanelen te plaatsen. Let goed op: deze eisen kunnen per provincie verschillen. De subsidie wordt via de provincie uitgevoerd.

Subsidie aanvragen

Bekijk goed de website van uw provincie om te achterhalen welke regelingen voor u gelden. Subsidie aanvragen kan via de website van het initiatief ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’: http://www.asbestvanhetdak.nl.